Vorderingen in plannen voor multifunctionele accommodatie Dodewaard

Een werkgroep van inwoners uit Dodewaard en gemeente Neder-Betuwe werken al enige tijd aan plannen voor een multifunctionele accommodatie voor het dorp. Een tussenstand.

De werkgroep waarin ook verenigingen vertegenwoordigd zijn, gingen ook in de zomerperiode en ondanks corona - op gepaste afstand - door met het maken van plannen. Een complex proces maar met het resultaat dat de deelnemende partijen definitief besloten hebben mee te werken aan een dorpsaccommodatie voor Dodewaard. Voor alle inwoners van het dorp en waarbij ontmoeting, sociaal-culturele activiteiten, bibliotheek, sporten & bewegen deze accommodatie zal inkleuren.

Op schema

De ruimtebehoeften zijn geïnventariseerd en de financiële overzichten in concept gereed. Alles wijst erop dat de planning die is afgestemd met de gemeente op schema ligt. Inmiddels hebben ook andere partijen interesse getoond om ruimten te huren. De gesprekken hierover verlopen goed.

Twee scholen onder één dak bij accommodatie

Ook de beide Dodewaardse scholen zijn geïnteresseerd. De Bellefleur en De Hien hebben inmiddels besloten tot de bouw van twee-scholen-onder-een-dak. Beide scholen staan op de prioriteitenlijst in het Integraal Huisvestingsplan voor verbouw/nieuwbouw. Daarbij staat de keuze voor de locatie nog open.

Mogelijke locatie schoolgebouw

Eén van de mogelijke scenario’s is die van nieuwbouw van het gebouw voor de twee scholen nabij de multifunctionele accommodatie (MFA), zodat zij hiervan gezamenlijk gebruik kunnen maken. Hun eigen identiteit blijft behouden. De werkgroep is blij met deze stap door de scholen, net als wethouder Herma van Dijkhuizen die ook aangeeft: “Het onderzoek voor dit samengaan mag niet leiden tot grote vertraging van de plannen en het proces voor de MFA.”

Het streven is om beide plannen, voor zowel de multifunctionele accommodatie als een nieuw schoolgebouw, ter besluitvorming in februari 2021 voor te leggen aan de gemeenteraad.

Meer weten over de plannen van de dorpsaccommodatie? Kijk op de facebookpagina van het huidige dorpshuis Dodewaard.