TechExplore24: scholen en bedrijven geven technisch onderwijs vorm

De drie middelbare scholen (Van Lodenstein College, Helicon vmbo en Pantarijn) uit Kesteren, technische bedrijven uit Neder-Betuwe en wethouder Marien Klein van onderwijs van de gemeente Neder-Betuwe en hebben op 28 september gebrainstormd over nog sterker technisch onderwijs. Er ontstonden nieuwe initiatieven en er werd een aanzet gegeven voor structurele samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, met onderwijsprojecten die aansluiten bij de regionale behoeftes.

Wethouder Marien Klein van onderwijs: “Dit is een prachtig initiatief waarbij alle leerlingen kunnen gaan kennismaken met bedrijven in de techniek. Als gemeente proberen we de samenwerking tussen scholen en bedrijven te stimuleren en faciliteren. In de techniek liggen veel kansen en vinden continu innovaties plaats. Vandaag trapten de bedrijven en drie vmbo-scholen af. De komende tijd wordt het samenwerkingsplan uitgerold.”

Op maandag 28 september 2020 waren ondernemers uit de aan de boomteelt gerelateerde mechanisatie- en techniekbedrijven aanwezig in de raadzaal. Wethouder Marien Klein trapte de brainstorm af door het belang van voldoende en goed opgeleide technici in onze regio te benadrukken. De gemeente Neder-Betuwe kenmerkt zich als Laanboomcentrum van Europa. Bij techniek denken we daarom ook aan de landbouw- en agrarische mechanisatie.

Vanuit het onderwijs gaf Dick Both (interim-directeur VLC) een toelichting op de regeling Sterk Techniekonderwijs. Deze biedt scholen de mogelijkheid te zoeken naar samenwerkingspartners in het bedrijfsleven om via onderwijsprojecten leerlingen een goede oriëntatie en beter inzicht te geven in de arbeidsmarkt. Het idee is dit te doen via gastlessen, bedrijfsbezoeken, stages van docenten op een bedrijf, beschikbaar stellen van machines, e.a.

Samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven is een uitstekend antwoord op de uitdagingen van deze tijd. Bedrijven staan te springen om goed opgeleid technisch personeel. De maatschappelijke uitdaging vraagt ook om betrokkenheid van bedrijven.

Deelname aan Sterk Techniekonderwijs is voor bedrijven een mooie kans om mee te werken aan de actualisering van het onderwijscurriculum. Wilt u met uw bedrijf ook deelnemen aan Sterk Techniekonderwijs? Kijk dan voor naar de mogelijkheden en meer informatie op www.sterktechniekonderwijs.nl.

Vragen?

Bedrijven die meer informatie wensen, kunnen vragen sturen naar bedrijvenloket@nederbetuwe.nl. De vragen worden doorgeleid naar Dhr. J. van de Broek (VLC).

Bijeenkomst in de raadszaal
TechExplore24: scholen, bedrijven en wethouder Marien Klein (onderwijs) in de raadzaal van het gemeentehuis

(Foto door 3JetFotografie Ochten)