Geen sporen van een hack aangetroffen

na onderzoek naar aanleiding van mogelijke hack

In het voorjaar van 2020 ontving gemeente Neder-Betuwe informatie waarin werd gesuggereerd dat er in de digitale systemen van gemeente Neder-Betuwe was ingebroken. Hierbij zouden documenten zijn bemachtigd.

Van deze situatie is aangifte bij de politie gedaan en de recherche heeft de situatie onderzocht. Het Openbaar Ministerie heeft op basis van dit onderzoek geconstateerd dat er technische bewijs ontbreekt van een mogelijke hack. 

Intern onderzoek laat geen ‘braaksporen’ in de systemen van Neder-Betuwe zien. Desondanks is aan een externe partij opgedragen om de ICT-systemen door te lichten en deze situatie te onderzoeken. De eerste resultaten van dit onderzoek onderschrijven het resultaat van het door de politie uitgevoerde onderzoek; er zijn geen sporen van een hack aangetroffen.