Laat je niet zomaar kopiëren!

Een veilig ID

Je identiteitsbewijs: een belangrijk en uniek document voor eigen gebruik. Maar wist je dat een kopie van je identiteitsbewijs gebruikt kan worden bij identiteitsfraude? Fraudeurs gebruiken dan deze identiteitsgegevens waarmee zij bijvoorbeeld een lening aanvragen of een telefoonabonnement afsluiten. Het gevolg is dat je rekeningen ontvangt voor zaken die je niet hebt gekocht.

LET OP !

  • Vraag altijd waarvoor de kopie nodig is (de controle van de document is namelijk vaak al voldoende)
  • Stuur nooit zomaar een kopie van de identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mee bij een online aan- of verkoop
  • Leen je identiteitsbewijs nooit uit. Wist je trouwens dat dit, voor zowel de lener als uitlener, strafbaar is?
  • Is een kopie echt noodzakelijk? (bijvoorbeeld voor je werkgever, bank of notaris): streep dan de niet-relevante gegevens door en vermeld het doel en de datum van de kopie. Zo bescherm je de kopie tegen mogelijk misbruik

Kopie ID app

KopieID app

De KopieID app helpt bij het maken van een veilige kopie van je identiteitsdocumenten. Heb je de app nog niet? Ga dan naar de Apple App Store of Google Play Store en download de app.

Kopie ID app

Meer informatie

Wil je meer weten over de wettelijke regels voor het overnemen van persoonsgegevens of kopiëren, scannen of uitlezen van identiteitsdocumenten? Kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over het voorkomen van identiteitsfraude? Kijk op www.rijksoverheid.nl/identiteitsfraude.