Eén tegen Eenzaamheid

Het is deze week de week van ‘Eén tegen Eenzaamheid’. Door het hele land is er deze week extra aandacht voor het thema eenzaamheid.

Gemeente Neder-Betuwe zet zich in, samen met lokale partners, om eenzaamheid te voorkomen en te verminderen. Eerder ondertekende wethouder Herma van Dijkhuizen namens gemeente Neder-Betuwe het landelijk actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’ van het ministerie van VWS. Doel van dit actieprogramma is de trend van eenzaamheid onder ouderen te doorbreken. Maar ook onder jongere mensen komt eenzaamheid voor.

Het kan iedereen overkomen

Eenzaamheid kan iedereen overkomen. Lees volgende week de ervaringen van inwoners uit Neder-Betuwe die zich soms eenzaam voelen maar wel de kracht vonden om ermee om te gaan en oplossingen te vinden. Volgens onderzoek van GGD Gelderland-Zuid ervaart in Neder-Betuwe zo’n 35% van de inwoners tussen de 19-65 jaar eenzaamheid en 44% van de 65-plussers. Onderzoek wijst uit dat eenzaamheid serieuze gevolgen kan hebben voor de gezondheid, zowel mentaal als fysiek.

Ondertekening landelijk actieprogramma DdeBruijn en HvanDijkhuizen
Daan de Bruijn van het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid (ministerie VWS) en wethouder Herma van Dijkhuizen begin dit jaar (vóór de coronaperiode) bij de ondertekening van dit landelijk actieprogramma.

Contact

Eenzaamheid aanpakken begint met in contact komen. Juist nu we afstand moeten houden om met elkaar het coronavirus te bestrijden, is het daarom belangrijk verbonden te blijven en naar elkaar om te kijken. Een klein gebaar kan soms al het verschil maken voor iemand. Kijk wat u of jij kan doen op https://www.eentegeneenzaamheid.nl/dit-kun-jij-doen/.

Logo Een tegen Eenzaamheid

Ervaringen van inwoners uit Neder-Betuwe

Lees hier het verhaal van Conny

Lees hier het verhaal van Jan

Lees hier het verhaal van Cees