Digitale raadsvergadering op 15 oktober

Op donderdag 15 oktober om 19:30 uur vergadert de gemeenteraad, digitaal.

Op de agenda staat onder meer:

  • Vragen(half)uurtje voor raadsleden
  • Vragen van actuele en/of politieke aard die geen uitstel dulden. Aanmelden kan tot uiterlijk 14 oktober 2020 (19.30 uur).
  • Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
  • Eerste bestuursrapportage 2020
  • Motie over openhouden terrassen

De vergaderstukken en de knop ‘live’ voor het digitaal volgen van de vergadering zijn te vinden op www.nederbetuwe.nl (Groene balk - Politieke agenda/klik in kalender op de vergadering van 15 oktober).

Besluiten gemeenteraad 24 september

Kijk voor de besluiten die de gemeenteraad in zijn laatst gehouden vergadering nam ook op bovenvermelde site (bij 24/9).