Beeldvormende avonden - digitaal

Donderdag 29 oktober en donderdag 5 november, om 19:30 uur

Donderdag 29 oktober om 19:30 uur

Op de agenda staat onder meer:

  • Advies Jongerenraad: ‘Bijna 18’: De jongerenraad bracht een advies uit over informatieverstrekking aan inwoners die 18 jaar worden. Het college heeft hierop gereageerd. Vertegenwoordigers van jongerenraad en college wisselen deze avond met de raadsleden van gedachten hierover.
  • Routeplan heroverwegingen begroting 2021 en kadernota 2021
  • Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024

Donderdag 5 november om 19:30 uur

Op de agenda staat onder meer:

  • Bestemmingsplan Opheusden, Dalwagenseweg 64
  • Bestemmingsplan Casterhoven, deelplan B, fase 6
  • Bestuursrapportage Werkzaak
  • Erfgoedvisie
  • Woonwagenbeleid

De vergaderstukken en de knop ‘live’ voor het digitaal volgen van de vergadering zijn te vinden op www.nederbetuwe.nl (Groene balk - Politieke agenda/klik in kalender op de vergadering van 29 oktober respectievelijk 5 november).