Beeldvormende avond, donderdag 29 oktober om 19:30 uur

Digitaal te volgen

Op de agenda staat onder meer:

  • Advies Jongerenraad: ‘Bijna 18’: De jongerenraad bracht een advies uit over informatieverstrekking aan inwoners die 18 jaar worden. Het college heeft hierop gereageerd. Vertegenwoordigers van jongerenraad en college wisselen deze avond met de raadsleden van gedachten hierover.
  • Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024

De vergaderstukken en de knop ‘live’ voor het digitaal volgen van de vergadering zijn te vinden op www.nederbetuwe.nl (Groene balk - Politieke agenda/klik in kalender op de vergadering van 29 oktober).