Avri roept Statenleden via videoboodschap op om inwoners Rivierenland te behoeden voor financiële strop

Op 28 oktober neemt Provinciale Staten een besluit over het voorstel om de Verordening nazorgheffing stortplaatsen te wijzigen.

Hierin is ook een verlaging van de rekenrente voor het Nazorgfonds voorgesteld. Als gevolg hiervan, moeten de acht Avri-gemeenten en hun inwoners nog dit jaar met elkaar € 10 miljoen opbrengen. Avri heeft aangegeven dat dit een onmogelijke opgave is in deze tóch al zo moeilijke periode van zeer krappe gemeentebegrotingen en oplopende coronakosten. Avri heeft de Provincie diverse voorstellen gedaan om tot oplossingen te komen die voor beide partijen acceptabel zijn en waarmee voorkomen kan worden dat de inwoners van Rivierenland de dupe worden.

De video is te zien op https://youtu.be/GZAQYudcp2A.

Beschikbare documenten