Winterterras horeca

De burgemeester heeft op 23 november 2020 vastgesteld de ‘Beleidsnotitie tijdelijk toestaan winterterras gemeente Neder-Betuwe 2020’.

De coronacrisis raakt onze samenleving hard. Sinds maart van dit jaar is de wereld tijdelijk veranderd vanwege het virus COVID-19. Deze tijdelijke verandering vergt de nodige aanpassingen van alles en iedereen. De horecaondernemers worden hard geraakt door deze crisis. De gemeente Neder-Betuwe wil hen tegemoet komen daar waar dit redelijkerwijs mogelijk is. Daarom wil de gemeente een winterterras voor de periode tot maart 2021 toestaan.

Op dit moment zijn eet- en drinkgelegenheden door de coronamaatregelen nog verplicht gesloten zijn voor publiek, behalve voor het afhalen van maaltijden. Zodra dit mogelijk wordt op grond van landelijk en regionaal beleid inzake COVID-19, wil de gemeente mogelijkheden bieden tot een winterterras. Als een horecabedrijf hiervan gebruik wil maken, wordt per locatie op aanvraag het besluit gepubliceerd. Tegen dat besluit kunnen belanghebbenden bezwaar indienen, niet tegen de beleidsnotitie zelf.

Inzage

De beleidsnotitie is hier in te zien.