Raadsvergadering met onder meer behandeling begroting 2021, dinsdag 10 november, 19:30 uur

Op dinsdag 10 november (en bij uitloop ook op woensdag 11 november) vindt de vergadering van de gemeenteraad plaats waarin onder meer de begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2024 wordt behandeld. Daarmee besluit de raad welke plannen de komende jaren wel of niet worden uitgevoerd.

De gemeenteraad vergadert – met inachtneming van de hygiënemaatregelen -  in de raadzaal. Thuis kunt u deze vergadering volgen via de liveverbinding op www.nederbetuwe.nl (Politieke agenda/RAAD 10 november/live).

De rollen van de gemeenteraad en het college

De gemeenteraad heeft het zogenoemde ‘budgetrecht’. Dit houdt in dat de raad bepaalt welke bedragen aan welke ambities worden uitgegeven én welke inkomsten (uit onder meer gemeentelijke belastingen) daarvoor nodig zijn.

Het belangrijkste instrument van de raad bij het uitoefenen van zijn budgetrecht is de begroting. Jaarlijks stelt de raad de begroting voor het volgende jaar vast. Ter voorbereiding stelt het college van burgemeester en wethouders een ‘ontwerpbegroting’ op. Dit is een concept van de begroting. De gemeente raad besluit dus uiteindelijk of deze ontwerpbegroting (geheel of gedeeltelijk) akkoord is en stelt de uiteindelijke begroting vast.

Door volgende week de begroting 2021 vast te stellen, bepaalt de raad:

  • welke doelstellingen de gemeente in 2021 wil bereiken;
  • wat de gemeente in 2021 voor elke doelstelling gaat doen;
  • hoeveel geld daarvoor in 2021 (en ook in latere jaren) nodig is.

Documenten

De achterliggende stukken zijn te vinden op www.nederbetuwe.nl. Kies in de groene balk op ‘Politieke agenda’/in kalender ‘RAAD’ bij 10 november. Via de knop live is deze raadsvergadering digitaal te volgen.

Algemene Beschouwingen

Lees hier de (verkorte) algemene beschouwingen van de zeven politieke partijen die zetels hebben in de raad: SGP (8 zetels) - PvdA (3 zetels) - Gemeentebelangen (2 zetels) - CDA (2 zetels) - VVD (2 zetels) - ChristenUnie (1 zetel) – Vóór Neder-Betuwe (1 zetel).