Informatiebijeenkomst over aanpak milieu-onderzoek Windpark Midden-Betuwe

Op donderdag 26 november bieden wij u van 14.00 tot 17.00 uur en van 19.30 tot 21.00 uur de mogelijkheid uw vragen te stellen.

De gemeenten Neder-Betuwe en Overbetuwe werken samen aan het ontwikkelen van een plan voor Windpark Midden-Betuwe. Het windpark is gepland in het gebied globaal tussen Zetten en Dodewaard, ter weerszijden van de A15. Samen met de twee initiatiefnemers van het windpark doen de gemeenten nu een haalbaarheidsonderzoek naar de realisatie van dit windpark.

Om dit haalbaarheidsonderzoek zorgvuldig te doen, maken we eerst een milieueffectrapportprocedure (m.e.r.) voor dit windpark. Zo kunnen we de effecten van het windpark op het milieu een volwaardige plaats geven in de besluitvorming.

Voorafgaand aan deze m.e.r. is er nu een concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. In deze notitie staat onder meer beschreven hoe de milieueffecten van het windpark worden onderzocht en welke onderzoeken er precies staan gepland. Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe en Overbetuwe hebben deze concept-NRD nu vastgesteld. Reageren op deze concept-NRD is mogelijk tot en met 30 december 2020.

Vragen stellen

Normaal gesproken zouden we een inloopavond houden over deze NRD om u te informeren en vragen te beantwoorden. In verband met de coronamaatregelen doen wij dit nu op een iets andere manier. Op donderdag 26 november bieden wij u van 14.00 tot 17.00 uur en van 19.30 tot 21.00 uur de mogelijkheid uw vragen te stellen. Dit kan op drie verschillende manieren:
•    persoonlijk in het gemeentehuis van de gemeente Neder-Betuwe in Opheusden
•    digitaal via MS-Teams (videobellen)
•    telefonisch

Wilt u vragen stellen over de NRD? Dan kunt u zich aanmelden via www.nederbetuwe.nl/windpark. U hebt tot dinsdagmiddag 24 november 12:00 uur om u aan te melden. Op deze website vindt u ook de concept-NRD en leest u ook hoe u hierop kunt reageren.