Hallo, hoe gaat het met ons?

Hebt u de vragenlijst GGD Gezondheidsmeter al ingevuld?

Hoe gezond zijn de mensen in Neder-Betuwe? Daar komen we alleen achter met uw hulp. Wanneer u de GGD Gezondheidsmeter invult, helpt u onze gemeente te werken aan een goede gezondheid van de inwoners.   
 
De GGD Gezondheidsmeter is een grootschalig onderzoek naar de gezondheid en leefstijl van de inwoners van 18 jaar en ouder. Dit onderzoek vindt eens per vier jaar plaats. Met de uitkomsten kan iedere gemeente bepalen wat nodig is om de gezondheid en leefgewoonten van inwoners te verbeteren. Uw bijdrage is dus belangrijk en waardevol. 

Belangrijk om mee te doen

Hoe meer mensen meedoen, hoe betrouwbaarder en waardevoller de resultaten. En hoe beter het inzicht voor ons als gemeente in de gezondheid van onze inwoners voor het maken van beleid. Door mee te doen levert u ook een bijdrage aan de informatie over de gezondheid in regio Gelderland-Zuid en van heel Nederland. 

Uitgekozen om mee te doen

Mogelijk heeft u in september een uitnodiging van de GGD ontvangen met een inlogcode om de digitale vragenlijst in te vullen. In deze lijst staan vragen over uw gezondheid, wat u doet en hoe u zich voelt. Niet iedereen ontvangt deze uitnodiging, iemand wordt hiervoor willekeurig gekozen door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Met deze groep inwoners krijgen we een goed beeld van de gezondheid van de hele bevolking. Kreeg u een uitnodiging? Slechts een klein aantal mensen is per brief gevraagd om mee te doen, dus het is belangrijk dat iedereen die een uitnodiging heeft gekregen meedoet.

Herinnering 19-65 jarigen

Deze week ontvangen de mensen uit de leeftijdsgroep 19-65 jaar die waren uitgenodigd, maar nog niet meededen, nog een extra brief met het verzoek om alsnog mee te doen. 

Ouder dan 65?

Bent u ouder dan 65 jaar en ontving u eerder een uitnodiging, maar heeft u nog niet meegedaan? U ontvangt niet nogmaals een herinneringsbrief, maar u kunt nog steeds meedoen. Dat kan zowel digitaal met de inlogcode die in de eerste brief stond of met de vragenlijst op papier die u heeft ontvangen bij de herinneringsbrief die in oktober naar u is gestuurd. 

Geen uitnodiging? Doe dan mee met via verkorte vragenlijst

Ook als u geen uitnodiging heeft ontvangen kunt u meedoen aan de Gezondheidsmeter en zo bijdragen aan het onderzoek. Dat kan door het invullen van een verkorte vragenlijst via www.ggdgezondheidsmeter.nl.

Dank voor uw medewerking!