Hallo, hoe gaat het met ons?

Iedereen kan meedoen aan de GGD Gezondheidsmeter. Ook de inwoners van Neder-Betuwe!

Hoe gezond zijn de mensen in regio Gelderland-Zuid? Daar komen we alleen achter met uw hulp.

Afgelopen maand kregen 45.000 inwoners in onze regio een brief van de GGD. Ze werden uitgenodigd om een digitale vragenlijst in te vullen. Deze week ontvangen de mensen die nog niet meededen opnieuw een oproep. Heeft u geen uitnodiging ontvangen maar wilt u ook meedoen? Dat kan door het invullen van een korte lijst via www.ggdgezondheidsmeter.nl.

Hallo hoe gaat het met ons?

Uitnodiging ontvangen?

Heeft u een uitnodiging ontvangen en deed u nog niet mee? Dan ontvangt u deze week opnieuw een uitnodiging om de digitale vragenlijst in te vullen. Meedoen is belangrijk. Hoe meer mensen meedoen, hoe betrouwbaarder en waardevoller de uitkomsten.

Geen uitnodiging ontvangen maar toch meedoen?

Heeft u geen uitnodiging ontvangen maar wilt u toch meedoen aan de gezondheidsmeter? Dan is het dit jaar voor het eerst mogelijk om een korte vragenlijst in te vullen via www.gezondheidsmeter.nl.

Meer informatie

De GGD Gezondheidsmeter vindt eens per vier jaar plaats. Het CBS kiest willekeurig personen die worden uitgenodigd om mee te doen aan de GGD Gezondheidsmeter 2020. Met deze groep inwoners krijgen we een goed beeld van de gezondheid van de hele bevolking. Met de uitkomsten kan iedere gemeente bepalen wat nodig is om de gezondheid en leefgewoonten van inwoners te verbeteren. Kijk voor meer informatie op www.ggdgelderlandzuid.nl/gezondheidsmeter.

Download hier de poster.