De raad stelt twee verordeningen vast

in de vergadering van 10 november 2020.

De gemeenteraad maakt bekend dat hij op 10 november 2020 heeft vastgesteld de ‘Tweede wijziging verordening tijdelijke commissie voorbereiding inzet precariogelden 2020’. Hiermee wordt het moment dat de ‘tijdelijke commissie voorbereiding inzet precariogelden’ wordt opgeheven uitgesteld van 10 november 2020 tot 15 juli 2021.

Ook heeft de raad op 10 november 2020 de ‘Eerste wijziging ‘Tijdelijk reglement voor digitale vergaderingen van de raad van de gemeente Neder-Betuwe 2020’’ vastgesteld. Hiermee wordt het mogelijk de vergaderingen van ‘Het Debat’ op digitale wijze te laten plaatsvinden.

U kunt de raadsbesluiten op afspraak inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis Neder-Betuwe, Burgemeester Lodderstraat 20, 4043 KM Opheusden. Een digitale versie kunt u opvragen via griffie@nederbetuwe.nl.