Carbid schieten in Neder-Betuwe? Onder voorwaarden mogelijk met melding vóór 3 december

Onder - extra - voorwaarden is ook dit jaar carbid schieten toegestaan in onze gemeente.

Dit zijn de regels:

 • Carbid schieten mag alleen op 31 december 2020 tussen 10:00 en 18:00 uur.
 • Het is alleen toegestaan onder voorwaarden en na melding aan het college van burgemeester en wethouders. De melder ontvangt hierna bericht over toestemming of weigering.
 • De melding moet vóór donderdag 3 december 2020 zijn gedaan. Download het formulier via www.nederbetuwe.nl/digitale balie/carbid.
 • Melders zijn minimaal 18 jaar en zijn verantwoordelijk voor het naleven van de regels.
 • LET OP! Dit jaar gelden uiteraard ook de coronamaatregelen conform de RIVM-richtlijnen en de regels van de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 en eventueel Noodverordening Covid-19 die van kracht is op 31 december 2020. Dit betekent onder meer dat de aanwezigen minimaal 1,5 meter afstand houden tot elkaar en dat het aantal aanwezigen zeer beperkt is.
 • Vooral het aantal personen dat aanwezig mag zijn is anders dan in andere jaren. Daarbij is er een verschil tussen het terrein dat toegankelijk is voor publiek (maximaal 4 personen) of privéterrein dat is afgeschermd (eigen gezin en maximaal 3 bezoekers op deze dag).
 • De eigenaar van het terrein moet toestemming geven voor het schieten met carbid. De gemeente geeft vanwege de Covid-19-crisissituatie en uit veiligheidsoverwegingen geen toestemming voor gebruik van gemeentegrond binnen de bebouwde kom.
 • De locatie bevindt zich niet binnen 50 meter van woonbebouwing.
 • De locatie bevindt zich niet binnen 300 meter van zorgcentra c.a.
 • De locatie bevindt zich niet binnen 300 meter van voorzieningen voor het houden van dieren.
 • Het vrijschootsveld moet minimaal 50 meter zijn en er mogen geen verharde openbare wegen of paden in liggen.
 • Bij het schieten mag alleen gebruik worden gemaakt van melkbussen of soortgelijke voorwerpen, met een maximale omvang voor 50 liter.

Een melding heeft alleen zin als u kunt voldoen aan bovengenoemde voorwaarden. In overige gevallen en als er geen tijdige melding bij de gemeente is ontvangen of er geen toestemming is gegeven, is het verboden om carbid te schieten. Melders ontvangen een schriftelijke bevestiging die de melder bij zich moet hebben tijdens het carbid schieten zodat deze eventueel getoond kan worden.

Meer informatie

www.nederbetuwe.nl/digitale balie/carbid of afdeling Fysieke Pijler, mevrouw M. Guiljam-van der Vegt,  tel. 14 0488 of e-mail mguiljam@nederbetuwe.nl.