Besluiten raadsvergadering van 10 november 2020

Terugzien en terug luisteren kan nog steeds.

  • Mevrouw E. Verbrugge is benoemd tot burgerraadslid voor de PvdA
  • Vastgesteld is de eerste wijziging ‘Tijdelijk reglement voor digitale vergaderingen van de raad’
  • Vastgesteld is de tweede wijziging ‘Verordening tijdelijke commissie voorbereiding precariogelden 2020’. Aan de commissie is opdracht gegeven een eindrapportage te maken.
  • Vastgesteld is de zienswijze op de Bestuursrapportage Werkzaak
  • Ingestemd is met het conceptbesluit van het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Gelderland-Zuid om deel te nemen aan de landelijke Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s.
  • Vastgesteld is bestemmingsplan ‘Casterhoven, deelplan B, fase 6’
  • Vastgesteld is bestemmingsplan ‘Opheusden, Dalwagenseweg 64’
  • Vastgesteld is de begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024
  • Een motie is aangenomen over ‘Onderzoek overdracht Avri-stortplaats n.a.v. provinciaal besluit over nazorgfonds stortplaatsen’

Nieuw: geluid én beeld

Deze raadsvergadering (die voor publiek alleen online toegankelijk was) is voor het eerst óók met beeld uitgezonden. Terugzien en terug luisteren kan nog steeds. Ga naar www.nederbetuwe.nl (Politieke Agenda / Raad 10 november).