Besluit ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie personen (BRP)

Gepubliceerd op de gemeentepagina in Hét Gemeentenieuws van 25 november 2020.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat na uitvoerig onderzoek blijkt dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij/zij in de BRP van de gemeente Neder-Betuwe staat ingeschreven. Dit op grond van artikel 2.22 van de Wet BRP.

  • F. J. van Arkel (geb. 09-08-1985), datum besluit: 29-10-2020

Staat uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovengenoemde persoon verblijft? Neem dan contact op met team Gemeentewinkel van de gemeente Neder-Betuwe via e-mail info@nederbetuwe.nl of telefoonnummer 14 0488.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen 6 weken na de datum van deze publicatie bezwaar maken. Dit bezwaarschrift moet ten minste bevatten: naam, adres, handtekening, datum en omschrijving besluit. Adres: Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, Postbus 20, 4043 ZG Opheusden.