Beeldvormende avond, donderdag 26 november, 19:30 uur

Deze vergadering vindt op digitale wijze plaats. Kijk voor meer informatie op www.nederbetuwe.nl / Politieke Agenda / 26 november.
Vanwege de hoeveelheid onderwerpen zijn er twee deelvergaderingen (sessies) tegelijkertijd.

Sessie A is na afloop terug te zien. Mocht u deze sessie rechtstreeks willen volgen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij de griffie via e. griffie@nederbetuwe.nl of t. 14 0488.

Op de agenda:

  • Raadsspreekuur: Inwoners en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties kunnen hun visie geven over onderwerpen die verder niet op onderstaande agenda staan. Graag tevoren aanmelden bij de griffie: uiterlijk 25 november, 12.00 uur via griffie@nederbetuwe.nl of 14 0488.
  • Kaderbrief GGD Gelderland-Zuid 2022
  • Algemene Plaatselijke Verordening Neder-Betuwe 2021
  • Belastingverordeningen 2021
  • Voortgang heroverwegingsoperatie

Sessie B is rechtstreeks via livestream te volgen. Op de agenda:

  • Bestemmingsplan ‘Tankstation en TOP De Vaalt, Echteld’
  • Woonwagenbeleid
  • Naar een nieuwe Klimaatnota (oriënterend/opiniërend)
  • Afvalstoffenheffing en andere ontwikkelingen Avri