Beeldvormende avond 26 november om 19:30 uur

Sessie A is terug luisteren
Sessie B is te volgen via livestream

Vanwege de hoeveelheid onderwerpen zijn er twee deelvergaderingen (sessies) tegelijkertijd.

De achterliggende stukken treft u hier aan.

Klik hier voor het volgen van sessie B via livestream. Sessie A is na afloop terug te zien.

Sessie A

Deze sessie is na afloop terug te zien. 

Agenda

  • Kaderbrief GGD Gelderland-Zuid 2022
  • Algemene Plaatselijke Verordening Neder-Betuwe 2021
  • Belastingverordeningen 2021
  • Voortgang heroverwegingsoperatie

Sessie B

Deze sessie is rechtstreeks via livestream te volgen.

Agenda

 

  • Bestemmingsplan ‘Tankstation en TOP De Vaalt, Echteld’
  • Woonwagenbeleid
  • Naar een nieuwe Klimaatnota (oriënterend/opiniërend)
  • Afvalstoffenheffing en andere ontwikkelingen Avri