Als opvoeder heeft u nog meer invloed dan u denkt!

Campagneweek 2 t/m 8 november ‘Zien drinken doet drinken’

Uit recent onderzoek blijkt dat kinderen al vanaf hun tweede jaar een beeld hebben van hoe hun ouders met alcohol omgaan. Het voorbeeldgedrag van u als ouder, maar ook van andere volwassenen in de omgeving van uw kind, doet er dus toe! Dat geldt voor zowel jonge als oudere kinderen.

Dat is goed nieuws, want u heeft als opvoeder meer invloed dan u soms denkt. En dat betekent in de praktijk dat als u geen alcohol drinkt in het bijzijn van kinderen en jongeren de kans kleiner wordt dat ze (al jong) gaan drinken. En hoe later jongeren gaan drinken, des te beter.

Poster Alcoholcampagneweek

Kinderen kopiëren uw drinkgedrag

Voor veel kinderen die volwassenen alcohol zien drinken, wordt alcohol aantrekkelijker. Drink daarom niet in het bijzijn van kinderen. Zo verklein je de kans dat kinderen op jonge leeftijd beginnen met alcohol, of op latere leeftijd meer gaan drinken. Voorkom het kopiëren van jouw drinkgedrag.

Landelijke alcoholactieweek: 2 t/m 8 november

De campagne ‘Zien drinken, doet drinken’ is opgezet door de Alliantie Alcoholbeleid Nederland. De alliantie zet zich met deze campagne in om ouders en andere opvoeders meer bewust te maken van hun voorbeeldfunctie wanneer ze alcohol drinken in het bijzijn van kinderen. We willen een positief signaal afgeven: opvoeders hebben meer invloed dan ze denken om problemen met alcohol bij hun kinderen te voorkomen. Ga voor meer informatie naar: www.ziendrinkendoetdrinken.nl.

Omdenken: Kinderen doen wat je doet. Niet wat je zegt dat ze moeten doen.