Agenda

Omgevingsweg-bijeenkomst, woensdag 18 november, 19:30 uur
College-informatieavond, donderdag 19 november, 19:30 uur
Beeldvormende avond, donderdag 26 november, 19:30 uur

Omgevingsweg-bijeenkomst, woensdag 18 november, 19:30 uur

Op de agenda:

 • Waarom deze wet – het achterliggende doel
 • Wat er verandert – instrumenten en bevoegdheden
 • Pilot – Hoe kunnen we het Omgevingsplan gebruiken

College-informatieavond, donderdag 19 november, 19:30 uur

Op de agenda:

 • Effect coronapandemie op gemeentelijke organisatie: De uitbraak van Covid-19 bracht voor de gemeentelijke organisatie een verschuiving van prioriteiten met zich mee. De burgemeester, de gemeentesecretaris en de voorzitter van de Ondernemingsraad praten de raad bij over de extra werkzaamheden en de (neven)effecten van het werken vanuit huis.
 • Omgevingsvisie: Er ligt een eerste concept van de Omgevingsvisie (zogenoemde ‘ruwbouw’). Wethouder Van Wolfswinkel en de ambtelijk trekker lichten dit toe en blikken kort terug op het proces tot nu toe.

Beeldvormende avond, donderdag 26 november, 19:30 uur

Deze vergadering vindt op digitale wijze plaats. Raadsleden en insprekers kunnen deelnemen via Microsoft Teams. Vanwege de grote hoeveelheid onderwerpen zijn er twee deelvergaderingen (sessies) tegelijkertijd. Sessie B wordt voor het publiek rechtstreeks via een livestream uitgezonden. Sessie A is na afloop terug te zien. Mocht u sessie A rechtstreeks willen volgen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij de griffie via e. griffie@nederbetuwe.nl of t. 14 0488.

Op de agenda:

Sessie A:

 • Raadsspreekuur: Inwoners en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties kunnen hun visie geven over onderwerpen die verder niet op onderstaande agenda staan. Graag tevoren aanmelden: uiterlijk 25 november 2020 (12.00 uur) bij de griffie via griffie@nederbetuwe.nl of 14 0488.
 • Kaderbrief GGD Gelderland-Zuid 2022
 • Algemene Plaatselijke Verordening Neder-Betuwe 2021
 • Belastingverordeningen 2021
 • Voortgang heroverwegingsoperatie

Sessie B:

 • Bestemmingsplan ‘Tankstation en TOP De Vaalt, Echteld
 • Woonwagenbeleid
 • Naar een nieuwe klimaatnota (oriënterend/opiniërend)
 • Afvalstoffenheffing en andere ontwikkelingen Avri

Kijk voor meer informatie op www.nederbetuwe.nl / Politieke Agenda / 26 november