Wie verdient er een Koninklijke onderscheiding?

Indien u een aanvraag wilt doen wordt deze in behandeling genomen voor de lintjesregen van 2021.

Kent u iemand die zich minimaal 15 jaar belangeloos inzet of heeft ingezet voor de samenleving? Draag deze man of vrouw dan voor een Koninklijke onderscheiding voor.

Bij deze vrijwillige inzet gaat het niet alleen om mensen die bestuursfuncties vervullen, maar bijvoorbeeld ook om hen die een vereniging jarenlang draaiende houden. Of om iemand die zich langdurig en intensief inzet voor de medemens. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk deze personen voor te dragen voor een Koninklijke onderscheiding in de Orde van Oranje-Nassau.

Zo dient u een voorstel in

Een aanvraag voor een Koninklijke onderscheiding dient u in bij de burgemeester van de gemeente waarin de voor te dragen persoon woont. Neem over de haalbaarheid van de voordracht eerst contact op met het bestuurssecretariaat van de gemeente Neder-Betuwe: José van Zanten / Ilse Harteman (bestuurssecretariaat@nederbetuwe.nl – tel. 14 0488). Veel informatie is ook te vinden op www.lintjes.nl.

Indien u een aanvraag wilt doen wordt deze in behandeling genomen voor de lintjesregen van 2021. De aanvraag moet voor 1 juli 2020 bij ons binnen zijn, liefst eerder.