Vaststelling Verordening rekenkamercommissie gemeente Neder-Betuwe 2020

in de raadsvergadering van 14 mei 2020

De gemeenteraad van Neder-Betuwe maakt bekend dat hij op 14 mei 2020 heeft vastgesteld:
de ‘Verordening rekenkamercommissie gemeente Neder-Betuwe 2020’. Deze verordening treedt per 1 juni 2020 in werking.

Deze verordening regelt een aantal zaken met betrekking tot de gemeentelijke rekenkamercommissie. Het gaat dan met name om de samenstelling van de commissie, de benoeming van de leden, de werkwijze van de commissie en de vergoeding aan de leden voor verrichte werkzaamheden.

U kunt de verordening op afspraak inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis Neder-Betuwe, Burgemeester Lodderstraat 20, 4043 KM Opheusden. Een digitale versie kunt u opvragen via griffie@nederbetuwe.nl.