Vaststelling Tijdelijke reglement voor digitale vergaderingen van de raad van de gemeente Neder-Betuwe 2020

in de raadsvergadering van 14 mei 2020.

De gemeenteraad van Neder-Betuwe maakt bekend dat hij op 14 mei 2020 heeft vastgesteld:
het ‘Tijdelijke reglement voor digitale vergaderingen van de raad van de gemeente Neder-Betuwe 2020’.

Dit reglement regelt de wijze waarop de raad op digitale wijze kan vergaderen. Het treedt in werking met terugwerkende kracht tot 1 mei 2020.

U kunt het reglement op afspraak inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis Neder-Betuwe, Burgemeester Lodderstraat 20, 4043 KM Opheusden. Een digitale versie kunt u opvragen via griffie@nederbetuwe.nl.