Gemeenteraad vergadert digitaal op 14 mei

Donderdagavond 14 mei om 19:30 uur is er een raadsvergadering. Thuis kunt u via livestream deze vergadering volgen. Ga naar www.nederbetuwe.nl en klik bovenaan in groene balk op Politieke agenda, daarna op ‘live’ in grijze balk.

Op de agenda staat onder meer:

 • Tijdelijke reglement voor digitale vergaderingen van de raad
 • Vragen(half)uurtje voor raadsleden
 • Verordening rekenkamercommissie gemeente Neder-Betuwe 2020
 • Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Gelderland-Zuid
 • Toevoegen lachgasverbod aan de Algemene Plaatselijke Verordening
 • Bestemmingsplan Parallelweg 9, Opheusden
 • Bestemmingsplan Kesteren, Tielsestraat 95 (Vlastuin)
 • Bestemmingsplan Kernen Neder-Betuwe (gewijzigd vaststellen)
 • Advies aan Commissariaat voor de Media over aanvragen lokale omroep
 • Onderzoek rekenkamercommissie ‘Problemen voorkomen is beter dan genezen’
 • Monitor Neder-Betuwe bloeit! 2019-2024
 • Concept Regionale energiestrategie FruitDelta Rivierenland
 • Aanpassen klimaatnota en lijst categorieën waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen noodzakelijk is
 • Bestemmingsplan Kesteren, Nedereindsestraat 29
 • Herziening Regionaal Programma Werklocaties
 • Beleidsrichtlijnen kantoorhuisvesting op bestaande bedrijventerreinen

Vergaderstukken

De vergaderstukken zijn hier te vinden.

Voorzittershamer