Digitaal: College-informatieavond 13 mei

Wilt u meeluisteren? Stuur ons een bericht

Het college informeert de raadsleden over de stand van zaken van een aantal lopende dossiers.

19:05 uur - Klimaatadaptatie en buurtrevitalisering

Wethouder Van Someren en de betrokken ambtenaren informeren de raad over de rapportage klimaat en duurzaamheid en de toepassing van klimaatadaptatie bij de revitalisering van de Bomenbuurt, Vogelbuurt en Oranjehof.

19:25 uur - Randweg Opheusden

Wethouder Van Someren licht het proces, de planning en de stand van zaken toe, in aanloop naar de geplande besluitvorming in juni of juli.

19:40 uur - Status woningbouwprojecten

Wethouder van Wolfswinkel en de betrokken ambtenaren lichten de stand van zaken toe van de projecten Herenland West, Casterhoven, Broedershof, Fructus en Gemeentewerf Opheusden.

20:00 uur - De Vaalt

Wethouder Van Wolfswinkel praat de raad bij over de ontwikkelingen rond De Vaalt.

20:25 uur - Multifunctionele accommodatie Dodewaard

Wethouder Van Dijkhuizen geeft een toelichting op de actuele stand van zaken van de uitwerking van deze MFA.

20:50 uur - Aanpak coronacrisis

Burgemeester Kottelenberg licht op hoofdlijnen toe op welke manier de gemeente de afgelopen weken de coronacrisis heeft aangepakt, en hoe de raad van deze crisis.

21:05 uur - Financiële doorkijk 2021 en verder

Wethouder Klein neemt de raad mee in de financiële verwachtingen voor de komende jaren.

21:20 uur - Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

Wethouder Klein licht toe wat de stand van zaken is van de uitwerking van de drie speerpunten van het IHP: thuisnabij onderwijs, IKC-vorming en duurzame/gezonde schoolgebouwen.

21:35 uur - Buurtgezinnen 

Hoewel de officiële aftrap van Buurtgezinnen is uitgesteld vanwege de coronacrisis, is er niet stilgezeten. Wethouder Klein licht toe wat de stand van zaken is.

Wilt u meeluisteren? Stuur een bericht naar bestuurssecretariaat@nederbetuwe.nl