Besluit ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie personen (BRP)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat na uitvoerig onderzoek blijkt dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij/zij in de BRP van de gemeente Neder-Betuwe staat ingeschreven.

Dit op grond van artikel 2.22 van de Wet BRP.

  • A. Stap (geb. 24-03-1974), datum besluit: 01-04-2020
  • G. Meijer (geb. 05-08-1967), datum besluit: 14-04-2020
  • P.A. Cieslar (geb. 19-01-1999), datum besluit: 14-04-2020
  • P.A. Materka (geb. 06-05-1996), datum besluit: 14-04-2020
  • O.R. Naniewicz (geb. 26-12-1999), datum besluit: 14-04-2020
  • N.M. Zygmunt (geb. 15-12-1998), datum besluit: 14-04-2020
  • J. Pawlowski (geb. 28-08-1993), datum besluit: 14-04-2020
  • S.M. Sianaki (geb. 23-10-1990), datum besluit: 15-04-2020

Staat uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovengenoemde persoon verblijft? Neem dan contact op met team Gemeentewinkel van de gemeente Neder-Betuwe via e-mail info@nederbetuwe.nl of telefoonnummer 14 0488.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen 6 weken na de datum van deze publicatie bezwaar maken. Dit bezwaarschrift moet ten minste bevatten: naam, adres, handtekening, datum en omschrijving besluit. Adres: Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, Postbus 20, 4043 ZG Opheusden.