Besluit ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie personen (BRP)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat na uitvoerig onderzoek blijkt dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij/zij in de BRP van de gemeente Neder-Betuwe staat ingeschreven.

Dit op grond van artikel 2.22 van de Wet BRP.

  • S. Boekelmans (geb. 16-06-1964), datum besluit: 28-04-2020
  • M.H. Callaars (geb. 17-11-1984), datum besluit: 28-04-2020
  • D.A. Antoniak (geb. 11-02-1993), datum besluit: 04-05-2020
  • P.D. Pacek (geb. 07-09-1993), datum besluit: 06-05-2020
  • K.K. Pacek (geb. 07-04-1993), datum besluit: 06-05-2020
  • S.G. Koets (geb. 01-03-1999), datum besluit: 06-05-2020
  • F. Hoffmans (geb. 04-04-1995), datum besluit: 06-05-2020
  • M. Caspers (geb. 23-06-1988), datum besluit: 11-05-2020

Staat uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovengenoemde persoon verblijft? Neem dan contact op met team Gemeentewinkel van de gemeente Neder-Betuwe via e-mail info@nederbetuwe.nl of telefoonnummer 14 0488.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen 6 weken na de datum van deze publicatie bezwaar maken. Dit bezwaarschrift moet ten minste bevatten: naam, adres, handtekening, datum en omschrijving besluit. Adres: Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, Postbus 20, 4043 ZG Opheusden.