Vaststelling eerste wijziging op de verordening werkgeverscommissie 2018

De gemeenteraad van Neder-Betuwe maakt bekend dat hij op 20 februari 2020 heeft vastgesteld de ‘eerste wijziging op de verordening werkgeverscommissie 2018’.

Met deze wijziging sluit de verordening werkgeverscommissie 2018 aan op de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, die per 1 januari 2020 in werking trad.

U kunt de verordening op afspraak inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis Neder-Betuwe, Burgemeester Lodderstraat 20, 4043 KM Opheusden. Een digitale versie kunt u opvragen via griffie@nederbetuwe.nl.