Tijdelijke afsluiting Waalbandijk i.v.m. paddentrek

tussen ca. 19.00 en 24.00 uur

De Waalbandijk in Dodewaard is de komende weken 's avonds afgesloten tussen de Dalwagen en de Pluimenburgsestraat. De afsluiting is dagelijks tussen ongeveer 19.00 en 24.00 uur.

Als gevolg van de paddentrek steken er vele padden de dijk over. Door de afsluiting (een vrijwilliger uit de buurt zorgt hiervoor) wordt voorkomen dat de overstekende padden doodgereden worden.

Verkeersbord paddentrek