'Teken van hoop en troost'

Kerkklokken luiden van 19.00 - 19.15 uur op 18 en 25 maart en 1 april

‘Teken van hoop en troost’ - het initiatief is genomen om in het hele land de kerkklokken te luiden op woensdag 18 maart van 19.00 – 19.15 uur. Ook op de woensdagen 25 maart en 1 april.
Dit in verband met de dreiging van de coronacrisis.

Gemeente Neder-Betuwe omarmt dit ‘bijzondere geluid’ en laat de klokken luiden op dat tijdstip en genoemde dagen in de kerktorens die in eigendom zijn.