Samen sterk (bericht van de burgemeester)

Een bericht van burgemeester Jan Kottelenberg (16 maart 2020)

Beste mensen,

Wat komt er veel op ons af in deze dagen. Ik denk aan de mensen die ziek zijn, besmet met het virus. Wij wensen u sterkte toe en alle goeds voor herstel. Partners, familie en vrienden: hopelijk houdt ook u er de moed in.

Inmiddels is het maatschappelijk leven tot stilstand gekomen. Niet meer naar school, niet meer naar de vereniging of de sportclub en geen bijeenkomsten of concerten. De horeca is dicht en in de kerken is het stil. Mensen knokken om in hun bedrijf de tegenslag op te vangen. Het is een vreemde gewaarwording en het geeft veel onzekerheid.

Tegelijkertijd gaat het leven door. Velen werken vanuit huis. Er is vindingrijkheid om taken op een andere manier toch of anders te kunnen uitvoeren. Er wordt spontaan hulp geboden en er zijn prachtige initiatieven. Hartverwarmend. Neder-Betuwenaren zijn daar goed in.

Velen zetten zich in om de samenleving draaiende te houden. Om te zorgen voor onze veiligheid en gezondheid en ook logistiek. Voor de opvang van kinderen van ouders die in vitale beroepen werken. Voor de medewerkers in de zorg die op de toppen van hun kunnen moeten werken. Zij zijn de helden van onze tijd.

Beste allen, helpt u mee om het coronavirus te bestrijden. Dat kan door uw verantwoordelijkheid te nemen, op uw werk en in het maatschappelijk verkeer. Vermijd sociale contacten. Ontzie kwetsbare groepen, de ouderen en zieken. Zorg dat de mensen die hard werken ‘s avonds niet voor lege schappen in de winkel staan.

Alleen samen kunnen wij deze crisis te lijf gaan en overwinnen. Alleen als u de uitgevaardigde regels volgt en oog houdt voor de mensen om u heen. Dan staan we sterk. Samen sterk.

Jan Kottelenberg, uw burgemeester

Burgemeester Jan Kottelenberg