Nieuwe data beeldvormende avond en raadsvergadering

gewijzigd in verband met maatregelen coronavirus

Een aantal vergaderingen is in verband met de maatregelen rond het coronavirus verplaatst.

-    De beeldvormende avond is nu gepland op donderdag 2 april 2020 (was eerst 19 maart).
Voor de laatste stand van zaken en de achterliggende stukken: kijk hier.

-    De raadsvergadering is nu gepland op woensdag 8 april 2020 (was eerst 2 april).

Voor de laatste stand van zaken en te zijner tijd de achterliggende stukken: kijk hier.