Neder-Betuwe Speld voor 117 jaar vrijwilligerswerk in Anker Kesteren

Op maandagochtend 2 maart reikte locoburgemeester Herma van Dijkhuizen in zorgcentrum het Anker in Kesteren vier keer de Neder-Betuwe Speld uit, symbool van waardering voor inwoners die zich op een bijzondere manier inzetten voor de samenleving.

Zij speldde het verzilverde boomblad op bij de volgende vier vrijwilligers:

  • Mevrouw Aaltje van Lent uit Opheusden - 31 jaar vrijwilliger
  • Mevrouw Loes Knuivers uit Kesteren - 31 jaar vrijwilliger
  • Mevrouw Millie van Ballegoijen uit Opheusden - 25 jaar vrijwilliger
  • Mevrouw Nel van Eldik uit Kesteren - 30 jaar vrijwilliger

Wethouder Van Dijkhuizen in haar toespraak: ”Wat een geluk dat de dravende personeelsleden door jullie vrijwillig worden bijgestaan. Die niet één maar twee luisterende oren kunnen bieden en samen vele vaardige handen zijn voor ondersteuning.”

Vier vrijwilligers
vanaf links: Nel van Eldik, Millie van Ballegoijen Loes Knuivers en Aaltje van Lent

Omvangrijk

Het vrijwilligerswerk is omvangrijk en bestaat onder meer uit koffieschenken en wandelen, luisteren en praten, spelletjes regelen en samen handwerken, kooravonden en Bijbelstudies organiseren, de winkel in het zorgcentrum bevoorraden en bemensen. En ‘Wat verder in het Anker ter tafel komt’.

Vier vrijwilligers
vanaf links: Dick van Bodegraven (directeur het Anker), vrijwilligers Millie van Ballegoijen, Nel van Eldik, Loes Knuivers en Aaltje van Lent en Herma van Dijkhuizen (locoburgemeester Neder-Betuwe)

(Foto's door 3JetFotografie Ochten)