Maatregelen opgelegd voor panden Waalbandijk Dodewaard in verband met brandonveilige situatie

Gemeente Neder-Betuwe heeft eigenaar en gebruikers van een aantal panden aan de Waalbandijk in Dodewaard gesommeerd om zo snel mogelijk maatregelen te nemen om een brandonveilige situatie te beëindigen.

Controles

Gemeente Neder Betuwe vindt veiligheid in de gemeente belangrijk. Om die reden worden er controles uitgevoerd, ook als het gaat om brandveiligheid van en bij gebouwen.

Bij een controle in opdracht van de gemeente zijn door Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) en de brandweer van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) diverse overtredingen geconstateerd in en bij panden van een aantal bedrijven en een Stichting aan de Waalbandijk. Het betreft onder meer de aanwezigheid van te grote hoeveelheden brandbare materialen, ondeugdelijke opslag en de afwezigheid van brandveiligheidsvoorzieningen.

Maatregelen voor brandveiligheid

Per direct is door gemeente Neder-Betuwe aan de eigenaar en een aantal gebruikers van het perceel via een brief en een bezoek opdracht gegeven concrete maatregelen te nemen op zeer korte termijn.