Facturen abonnementstarief Wmo vertraagd

door vertraging bij het CAK ontvangt u een factuur van meerdere maandbedragen

Vanaf 1 januari geldt voor de Wmo het abonnementstarief van € 19,- per maand voor maatwerkvoorzieningen zoals bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning. Normaal moet u deze bijdrage maandelijks betalen, maar door vertraging bij het CAK duurt het langer voordat u de eerste factuur ontvangt. Deze eerste factuur is dan ook een stapelfactuur van meerdere maandbedragen. Wij adviseren u geld opzij te zetten voor deze stapelfactuur.

Eventueel biedt het CAK ook de mogelijkheid van een betalingsregeling. Met vragen over uw eigen situatie kunt u terecht bij de helpdesk van het CAK via telefoonnummer 0800-1925.

Geldkistje