College-informatieavond op donderdag 12 maart in het gemeentehuis

Deze vergadering is openbaar.

Op de agenda:

Raadzaal

  • 19.30 uur Presentatie criminaliteitscijfers en trends door de politiechef
  • 20.00 uur Presentatie stand van zaken brandweer
  • 20.40 uur Handhaving en toezicht, toelichting recent vastgestelde risicomatrix

Lingezaal

  • 19.30 uur Procesvoorstel regionaal economisch Ambitiedocument 2020
  • 20.00 uur Herziening regionaal programma werklocaties
  • 20.30 uur Pilot kantoorhuisvesting op bestaande bedrijventerreinen

Deze vergaderingen zijn openbaar. Achterliggende stukken staan elders op onze website.