Besluit ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie personen (BRP)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat na uitvoerig onderzoek blijkt dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij/zij in de BRP van de gemeente Neder-Betuwe staat ingeschreven.

Dit op grond van artikel 2.22 van de Wet BRP.

  • J.M.G. Gaspersz (geb. 20-03-1980), datum besluit: 05-03-2020
  • M.M. Kucharski (geb. 23-03-1986), datum besluit: 20-03-2020
  • T. Hovestad (geb. 22-08-1991), datum besluit: 20-03-2020
  • J.J. Kubicki (geb. 20-09-1964), datum besluit: 20-03-2020

Staat uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovengenoemde persoon verblijft? Neem dan contact op met team Gemeentewinkel van de gemeente Neder-Betuwe via e-mail info@nederbetuwe.nl of telefoonnummer 14 0488.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen 6 weken na de datum van deze publicatie bezwaar maken. Dit bezwaarschrift moet ten minste bevatten: naam, adres, handtekening, datum en omschrijving besluit. Adres: Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, Postbus 20, 4043 ZG Opheusden.