Werkzaamheden aan de wegen in Neder-Betuwe

De komende weken voert aannemer Van Kessel asfaltonderhoudswerkzaamheden uit

De komende weken voert aannemer Van Kessel asfaltonderhoudswerkzaamheden uit, met name in het buitengebied van onze gemeente. Het gaat om reparaties van het wegdek en soms om een nieuwe asfalt- of slijtlaag.

Bedrijven en aanwonenden stellen wij via een brief tijdig op de hoogte. Enige hinder van het werk is natuurlijk onvermijdelijk maar het oponthoud is steeds van korte duur, naar verwachting maximaal een halve dag. Daarna kunnen de wegen er weer jaren tegen.