Volgende stap richting dorpsaccommodatie Dodewaard

Een belangrijke volgende stap is gezet richting een multifunctionele accommodatie in Dodewaard. De inhoud van het plan, opgesteld door een werkgroep in overleg met inwoners, verenigingen en organisaties uit Dodewaard, is goedgekeurd. Gemeente Neder-Betuwe heeft gevraagd naar een verdere uitwerking tot een volledig plan voor een nieuw multifunctioneel onderkomen nabij verenigingshal De Eng.

De behoefte aan een multifunctionele accommodatie (MFA) in Dodewaard is groot. Het huidige dorpshuis is sterk verouderd en steeds meer verenigingen en organisaties zijn op zoek naar (een andere) ruimte voor hun activiteiten. Wethouder Herma van Dijkhuizen: “Een goed onderkomen voor al die activiteiten is enorm belangrijk, het is goed voor de onderlinge sociale binding en het verhoogt de leefbaarheid van het dorp.”

Een werkgroep ging met een initiatief vanuit het dorp zelf aan de slag, maakte plannen en hield gesprekken met verenigingen en organisaties, stemde af via bewonersavonden en overlegde met de gemeente. Er ligt nu een voorstel voor een MFA dat iedereen aanspreekt. Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe hebben aan de werkgroep gevraagd om dit voorstel verder uit te werken tot een compleet plan met een sluitende exploitatie.

Wilt u meer weten over de plannen voor de MFA, dan kunt u contact opnemen via de facebookpagina van het huidige dorpshuis.