Verklaring van geen bedenkingen

In de raadsvergadering van 14 mei 2020 zijn vastgesteld de categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen zijn vereist.

In deze gevallen kan het college van B&W zelfstandig de procedure van een omgevingsvergunning buitenplanse afwijking afdoen. Deze regeling vervangt het besluit van de gemeenteraad d.d. 22 september 2016.

De categorieën waarbij geen verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad is vereist liggen thans permanent ter inzage bij de Bouwbalie (op afspraak) in het gemeentehuis, Burgemeester Lodderstraat 20 te Opheusden.