Vaststelling eerste wijziging verordening tijdelijke commissie voorbereiding inzet precariogelden 2020

door de raad op 11 juni 2020

De gemeenteraad van Neder-Betuwe maakt bekend dat hij op 11 juni 2020 heeft vastgesteld de ‘Eerste wijziging verordening tijdelijke commissie voorbereiding inzet precariogelden 2020’.

Hiermee wordt het moment dat de ‘tijdelijke commissie voorbereiding inzet precariogelden’ wordt opgeheven uitgesteld van 3 juli 2020 tot 10 november 2020.

U kunt het raadsbesluit op afspraak inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis Neder-Betuwe, Burgemeester Lodderstraat 20, 4043 KM Opheusden. Een digitale versie kunt u opvragen via griffie@nederbetuwe.nl.