Tijdelijke afsluiting Parallelweg

in Opheusden/Kesteren

Het Waterschap Rivierenland maait maandag 6 juli vanaf 9.15 uur langs de watergang naast de Parallelweg. Voor de veiligheid van weggebruikers is de weg per wegvak steeds ca. 2 uur afgesloten voor alle verkeer. Verkeersregelaars worden ingezet.
Het gaat om de wegvakken Brug Parallelweg – Smachtkamp, Smachtkamp – Hamsestraat, Hamsestraat – Markstraat, Markstraat – Broekdijk. Aanwonenden van deze wegvakken kunnen hun woning bereiken. Houd rekening met hinder en vertraging. De geplande eindtijd is ca. 16.00 uur.