Ook Neder-Betuwe op programma tijdens werkbezoek Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten aan Regio Rivierenland

Een bezoek aan een voorbeeldlocatie in Neder-Betuwe stond vorige week op het programma tijdens het werkbezoek dat Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer bracht aan Regio Rivierenland. Dit team zet zich er voor in dat ook in deze coronatijd arbeidsmigranten veilig kunnen wonen en werken.

De gemeenten in Regio Rivierenland stelden onlangs het ‘Regionaal overleg arbeidsmigranten’ in voor het maken van regionale afspraken rondom het wonen en werken van arbeidsmigranten zodat er eenzelfde lijn is in de regio.

Zorgvuldig

Het bezoek is een steun in de rug voor gemeente Neder-Betuwe die bezig is met controles van bestaande huisvesting en het vastleggen van afspraken conform het Beleidsplan huisvesting arbeidsmigranten dat de gemeenteraad in december 2019 vaststelde.
“Een zorgvuldig proces van twee kanten is belangrijk” aldus Nees van Wolfswinkel in zijn hoedanigheid als voorzitter van het ‘Regionaal overleg arbeidsmigranten. “De verdeling van huisvesting in de regio moet in balans zijn en de bijbehorende vergunningen voor de locaties op orde, daar heeft de omgeving recht op. En de arbeidsmigranten moeten fatsoenlijk en veilig kunnen wonen en werken; dat is het recht van hen die wij hard nodig hebben. In deze coronaperiode blijkt de noodzaak van beide nog eens extra.”

Bezoek Emile Roemer