Informatie over gebiedsontwikkeling Veerhaven Ochten

Digitale presentatie op woensdag 24 juni 16.00 – 17.30 uur of donderdag 25 juni 19.00 – 20.30 uur

De samenwerkende organisaties die zich bezig houden met de gebiedsontwikkeling Veerhaven Ochten willen u graag bijpraten over de plannen. Vanwege COVID-19 gaat dat nu net even anders dan u gewend bent. Daarom staat er een presentatie klaar op www.waalweelde.nl. Van daaruit kunt u doorklikken naar Veerhaven Ochten.

Veerhaven

Als u na het bekijken van de presentatie nog vragen en/of opmerkingen heeft, dan kunt u zich aanmelden voor een van de inhoudelijke sessies. Deze zijn ook digitaal. De volgende 3 onderwerpen komen aan bod:

  • Ontwerp
  • Planning en procedure
  • Private doorontwikkeling

Voor elk onderwerp is een half uur gereserveerd. U kunt ervoor kiezen om de hele sessie bij te wonen, maar u kunt ook per onderwerp aansluiten.

U kunt kiezen uit 2 momenten:

Op dit moment wordt er nog geen definitieve keuze gemaakt over de plannen. Door middel van dit informatiemoment heeft u de mogelijkheid om een laatste keer input te geven op de plannen voor het gebied. Uiteindelijk wordt in oktober 2020 een bestuurlijke beslissing genomen worden over de voorkeursvariant (VKV).

Provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, gemeente Neder-Betuwe en Rijkswaterstaat werken samen om de Waal en haar oevers veiliger, natuurlijker en duurzaam te maken. Dit gaat samen met een economisch sterker, mooier en beleefbaar gebied.

Mocht u nog andere vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met het provincieloket via email provincieloket@gelderland.nl of telefoonnummer 026-3599999. Als het u niet lukt om aan te sluiten bij een van de sessies, neem dan contact met ons op via bovenstaand mailadres of telefoonnummer. Dan zoeken we samen naar een andere manier om u bij te praten.