Digitale college-informatieavond en beeldvormende avonden

Woensdag 17 juni, donderdag 18 juni en donderdag 25 juni

College-informatieavond (digitaal): woensdag 17 juni, 19:30 uur

Op de agenda staat onder meer:

  • Tekorten in het sociaal domein (uitvoering Wmo en de Jeugdwet)
  • Aanpak Kadernota 2021-2024

Beeldvormende avond (digitaal): donderdag 18 juni, 19:30 uur

Op de agenda staat onder meer:

  • Reclamebeleid Neder-Betuwe 2020
  • Verbetering uitstraling urnenmuren
  • Verwijderen gedenktekens van graven waarvan het grafrecht is beëindigd

Beeldvormende avond (digitaal): donderdag 25 juni, 19:30 uur

Op de agenda staat onder meer:

  • Jaarstukken 2019
  • Kadernota 2021

De vergaderstukken en de knop ‘live’ voor het digitaal volgen van de vergaderingen zijn te vinden op www.nederbetuwe.nl (Politieke agenda/klik in kalender op de vergadering bij respectievelijk 17, 18 en 25 juni).