Digitale Beeldvormende avond donderdag 4 juni

Jaarrekeningen en begrotingen verbonden partijen

•    18.45 uur Raadsspreekuur

Inwoners en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties kunnen hun visie geven over onderwerpen die verder niet op deze agenda staan. Wie van het raadsspreekuur gebruik wenst te maken, kan zich melden uiterlijk 3 juni 2020 (12.00 uur) bij de griffie.

•    19.00 uur Jaarrekeningen 2019 en begrotingen 2021 Avri, ODR, Werkzaak, GGD en Veiligheidsregio

Groepjes (burger)raadsleden verzorgen een korte presentatie over de jaarrekeningen en begrotingen van deze gemeenschappelijke regelingen.

Over elke jaarrekening (2019) beantwoorden zij de volgende vragen: Wat is het beeld van het document op hoofdlijnen? Welke doelen zijn gehaald? Welke prestaties zijn daartoe geleverd? Wat heeft het gekost? Wat is het oordeel van de accountant? Welke conclusies en aanbevelingen geven de rapporteurs aan de raad? Volstaat de door het college opgestelde concept-zienswijze?

Over elke begroting (2021) beantwoorden zij de volgende vragen: Wat is het beeld van het document op hoofdlijnen? Welke doelen zijn gepland? Welke prestaties zijn daartoe gepland? Wat gaat het kosten? Welke conclusies en aanbevelingen geven de rapporteurs aan de raad? Volstaat de door het college opgestelde concept-zienswijze?

Na elke presentatie is er ruimte voor vragen aan de rapporteurs of aan de vertegenwoordigers van het college. De planning is als volgt: Avri | Omgevingsdienst Rivierenland | Werkzaak Rivierenland | GGD Gelderland-Zuid | Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Indicatie: voor elke gemeenschappelijke regeling is ongeveer een halfuur beschikbaar.

•    21.30 uur Mogelijkheid tot het stellen van vragen over andere jaarrekeningen en begrotingen van

Regio Rivierenland | Regionaal Archief Rivierenland | Uitvoering Breedband Rivierenland (behandeling voorstel governance-protocol is hier mogelijk; hier is geen jaarrekening) | Industrieschap Medel.