Werkzaamheden afslag N233 Kesteren Ochten op A15

Afslag afgesloten van 26 t/m 28 juni

Provincie Gelderland vervangt de verouderde verkeerslichten op de afslagen van de A15, ter hoogte van de N233 (Ochten - Kesteren). De afrit Kesteren (komende vanaf Nijmegen) krijgt een extra baan richting Kesteren, zodat verkeer beter doorstroomt.

Afslag gesloten van 26 t/m 28 juni

In het weekend van 26 tot en met 28 juni is de afslag A15 naar N233 Kesteren – Ochten afgesloten voor verkeer vanaf de kant van Nijmegen. Verkeer vanaf de kant van Rotterdam kan niet via de afslag naar Kesteren. Naar Ochten rijden is dan wel mogelijk. Omleidingen staan ter plekke aangegeven. De provincie zet verkeersregelaars in om het verkeer in goede banen te leiden.   
Het weekend van 3 tot en met 5 juli is een reserveweekend voor het geval dat de werkzaamheden niet door kunnen gaan in het hierboven genoemde weekend.  Actuele werkzaamheden en omleidingen staan op bereikbaargelderland.nl. Meer informatie is te lezen op gelderland.nl/n233.

Doorstroming

Op dit moment moet het verkeer op het viaduct (rijstrook van Ochten naar Kesteren) wachten op het verkeer dat vanaf de A15 uit de richting van Nijmegen komt. Als het heel druk is, loopt de rijstrook op het viaduct helemaal vol. Dan kan het verkeer dat vanaf de richting van Rotterdam en Ochten komt, niet meer doorstromen. In de nieuwe situatie zijn er 2 rijstroken die naar Kesteren leiden. 

Planning

Tegelijkertijd werken we aan de zogenoemde voegovergangen van het viaduct over het spoor. Dit onderdeel van het onderhoud aan dat wegdek stond oorspronkelijk later op de planning. Provincie Gelderland neemt deze werkzaamheden in dezelfde tijd mee als het werk aan de verkeerslichten en afslag A15. Zo is er zo min mogelijk overlast voor het verkeer. Vanaf 15 tot en met 26 juni begint de aannemer met de voorbereidende werkzaamheden. Het verkeer heeft hier niet of nauwelijks hinder van. 

Verkeersveiligheid

Met de nieuwe verkeerslichten en de extra baan zorgen we ervoor dat het verkeer de komende jaren goed en veilig wordt geregeld. Om het verkeer vlot en veilig te kunnen laten rijden is het noodzakelijk om op drukke kruispunten het verkeer te regelen met verkeerslichten. De provincie beheert ongeveer 150 verkeerslichten. Om ervoor te zorgen dat de verkeerslichten goed blijven functioneren voert de provincie onderhoud uit.