Aanbieding Jaarstukken 2019 aan de gemeenteraad

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Jaarstukken 2019 aan de gemeenteraad van Neder-Betuwe aangeboden.

Deze Jaarstukken 2019 omvatten het jaarverslag en de jaarrekening met de daarbij behorende accountantsverklaring en het verslag van bevindingen. Hiermee leggen burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad verantwoording af over het door hen gevoerde beleid over het jaar 2019.